Genel

Kore Cumhuriyeti olarak da bilinen Güney Kore, Kore Yarımadası'nın güney bölümünü kaplayan Doğu Asya'da yer alıyor. Doğuda Doğu denizi ile Batıda Sarı Deniz ve ayrıca Güney Denizi arasında bulunan Güney Kore, yaklaşık İzlanda ve İngiltere büyüklüğünde olan ancak yaklaşık 51,8 milyon nüfusu barındıran 99,678 km2'lik bir alana sahip. Güney Kore, 9 eyalet ve 7 büyükşehirden oluşuyor ve başkenti, Güney Kore nüfusunun dörtte birini (yaklaşık 10 milyon nüfus) barındıran Seul.

Busan, Güney Kore'nin ikinci başkenti olarak da biliniyor. Güney Kore, güzel plajları, gelişen şehirleri, antik tapınakları, olağanüstü doğal manzarası ve antik tarihi ile olağanüstü bir ülkedir. Aslında arazinin %70'i tepeler ve dağlarla kaplı olduğu için dağlık bir ülke olmakla birlikte aynı zamanda dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş ülkeleri arasında yer alıyor. Bu muhteşem ülkeye gelmek ise Türkiye'den (İstanbul) uçakla yaklaşık 10 saat sürüyor.

Kore Tarihi

Her ne kadar Kore’nin kuruluş mitolojisi MÖ 2333 yılına gitse de, bölgede Alt Paleolitik Dönem’e (2.400.000 ile 200.000 yıl öncesini kapsayan zaman dilimi) ve Jeulmun Çömlekçilik Dönemi (MÖ 8000-1500) adı verilen dönemlere ait arkeolojik bulgulara rastlanmıştır.

Sözlü ve yazılı tarih anlatılarına göre Kore’de kurulan krallıklar kimi zaman güçlü bir hegemonya göstermiş, kimi zamansa daha küçük devletlerin kendi aralarında savaşları ve ittifakları gündeme gelmiştir.

Yaklaşık 2000 yıl önce başlayan ve 6 yüzyıl boyunca süren Üç Krallık Dönemi, Goguryeo, Baekjae ve Silla isimli üç farklı krallığın Kore Yarımadası için savaştığı dönemdir. MS 7.yy’da birleşen bu krallıkların hüküm sürdüğü döneme Birleşik Silla (676-935) denmektedir.

İç çatışmalarla yıkılan bu imparatorluktan sonra yüzyıllar boyunca değişik devletler Kore Yarımadası’ndaki topraklar için çarpmış; uzun süreli birlik ancak Joseon Hükümdarlığı (1392-1910) zamanında yaşanmıştır.

Japon İşgali’nin ardından (1910-1945) bağımsızlığını kazanan Kore, savaşın bitiminden üç yıl sonra 38. Paralelden itibaren ikiye bölünmüştür. Kuzey Kore komünizm ile yönetilirken, Kore Cumhuriyeti adıyla anılan Güney Kore liberal politikaları benimsemiş; gerçekleştirdiği sanayi devrimiyle dünyanın sayılı ekonomilerinden biri haline gelmiştir.

Ulusal Semboller

Kore Ulusal Bayrağı: Taegeukgi

Taegeukgi adıyla anılan Kore bayrağı, ilhamını doğu felsefedesindeki ‘yin’ ve ‘yang’tan alır. İki eşit parçaya bölünmüş olan merkezdeki dairenin kırmızı renkteki üst kısmı ‘yang’ın aktif kozmik güçlerini, mavi renkteki alt kısmı ise ‘ying’in pasif kosmos güçlerini simgeler. Aktif ve pasif güçlerin devamlı hareketi ise denge ve uyumu yaratarak sonsuzluğun küresini oluşturur. ‘Yin ve yang’ı çevreleyen 4 adet triagram ise dört evrensel elementi temsil eder: Hava, toprak, ateş ve su.

Kore Ulusal Çiçeği: Mugunghwa
Kore’nin ulusal çiçeği, Türkiye’de ağaçhatmi (Hibiscus  syriacus) olarak anılan ve temmuz ile ekim ayları arasında çiçek açan gunghwa’dır. Adını Korece ‘ölümsüzlük’ kökünden alan  bu bitki, yaz ve sonbahar aylarında tüm Kore’yi olanca güzelliğiyle süsler.

Kore Ulusal Marşı: Aegukga 
Korece ‘insanın vatanına duyduğu sevgiyi ifade eden şarkı’ anlamına gelen Aegukga, 1935 yılında besteci Ahn Eak-tai tarafından yapılan bir bestedir. Şarkının 1948 yılında Kore Hükümeti tarafından ulusal marş olarak kabul edilmiş ve resmi törenlerde kullanılmaya başlanmıştır.