Kore Turizm Organizasyonu (KTO), Uzakdoğu’nun en önemli ülkelerinden olan Kore’nin dünyada tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak üzere Kore Cumhuriyeti bünyesinde hizmet veren bir kuruluştur.

Yarım yüzyılı aşkın bir tarihe sahip olan KTO, 2012’de İstanbul’da açtığı ofisle Kore’nin köklü diplomatik ve kültürel bağlara sahip olduğu Türkiye’de de faaliyete başlamıştır. Türkiye, İsrail, Yunanistan, Bulgaristan, Slovenya, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Romanya, Slovakya, Makedonya, Hırvatistan, Arnavutluk, Gürcistan, Azerbaycan, Malta ve Ermenistan’ı kapsayan 17 ülkeden sorumlu olan KTO İstanbul Ofisi, Kore’nin tanıtımını bu bölgede yer alan medya, seyahat acentaları, toplantı planlayıcıları ve münferit turistlere yönelik iletişim çalışmalarıyla sürdürmektedir.

KTO İstanbul Ofisi’nin sorumlu olduğu ülkelerde geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği bu iletişim çalışmaları şöyle özetlenebilir:

Medya İlişkilerini Yürütme

Gazete, dergi, radyo ve internet gibi kitle iletişim araçlarında reklam ve PR kampanyalarının gerçekleştirilmesi.

Seyahat Endüstrisini Geliştirme

Etkinlik bölgesi ile Kore’deki acentalar arasında bağlantı kurma ve kurulmuş bağlantıları güçlendirmeye yönelik tanıtım çalışmalarının yapılarak seyahat programı geliştirme desteğinin verilmesi.

Toplantı Planlayıcı Yetiştirme

Toplantı planlayıcılarla olan kişisel görüşmeler ve doğrudan posta yöntemleriyle Kore’nin dünya seviyesindeki toplantı tesislerinde uluslararası forum, seminer, toplantı ve konferans yapma olanaklarını geliştirilmesi.